ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 18/09/2017 đến 24/09/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
18/09/2017
Thứ ba
19/09/2017
Thứ tư
20/09/2017
Thứ năm
21/09/2017
Thứ sáu
22/09/2017
Thứ bảy
23/09/2017
Chủ nhật
24/09/2017

Tải lịch tuần

no socket